ringen

ringen 2018

Ringenbestelling 2018

Beste vogelvrienden, hieronder een overzicht voor wat betreft het bestellen van ringen.

Bestelronde #1

Uiterlijk inleveren bij de ringencommissaris 05-05-2017 Uitlevering na 01-10-2017

Bestelronde #2

Uiterlijk inleveren bij de ringencommissaris 20-09-2017 Uitlevering na 15-12-2017

Bestelronde #3

Uiterlijk inleveren bij de ringencommissaris 20-01-2018 Uitlevering na 01-04-2018

Bestelronde #4

Uiterlijk inleveren bij de ringencommissaris 20-03-2018 Uitlevering na 15-05-2018

 

Prijzen van de ringen Minimum aantal Leden en Verspreide leden Niet-leden Prijs per stuk

Gekleurde ringen 10 stuks € 0,21 € 1,21

Volledig (binnen en buiten) gekleurde ringen 10 stuks € 0,36 € 1,36

Gekleurde ringen voor Europese cultuurvogels en

beschermde vogels 10 stuks € 0,31 € 1,31

Volledig (binnen en buiten) gekleurde ringen voor

Europese cultuurvogels en beschermde vogels*) 10 stuks € 0,46 € 1,46

Aluminiumkleurige ringen 10 stuks € 0,77 € 1,77

Roestvrij stalen ringen 5 stuks € 1,78 € 2,78

Kunststof ringen 5 stuks € 0,36 € 1,37

 

Spoedbestellingen + 1 euro per ring extra

Bestellingen na 1 April zijn altijd spoedbestellingen

Vanaf nu kunt u ook kunststof ringen bestellen, deze zullen in de volgende maten worden aangeboden: 2,7 _ 3,0 _ 3 ,2 _ 3,5 _ 3,8 en 4,0 mm .

Kunststof ringen zijn niet verkrijgbaar voor beschermde soorten en kunnen ook niet als spoedbestelling worden geleverd.

Bij het inleveren van uw bestelformulier dient contant te worden betaald.

 

Nieuwe leden Voor nieuwe leden, die voor het eerst lid worden van de NBvV en dus ook voor het eerst een eigen kweeknummer krijgen toegekend, geldt eenmalig een voorrang om voor ringen in aanmerking te komen. Deze ringen worden bij voorrang aangemaakt en uitgeleverd. Van deze faciliteit kan maar één keer gebruik worden gemaakt. Het eenmalig recht op snelle levering vervalt nadat het nieuwe lid drie maanden als lid ingeschreven staat. Een nieuw lid is iemand die gedurende drie jaar niet bij de NBvV aangesloten is.

Foute ringen Controleer uw ringen zodra u ze van uw ringencommissaris ontvangen heeft. Indien zich bij de aflevering foute ringen bevinden, dienen deze via de ringencommissaris en vergezeld van het zogenaamde foutenformulier aan het bondsbureau te worden geretourneerd, waarna correctie met spoed uitgevoerd wordt. Opgemerkt wordt dat de ringen zoals die door de NBvV geproduceerd en geleverd worden voor beschermde inheemse vogels voldoen aan de eisen van het Ministerie van LNV (juiste ringmaat aanduiding en het teken NL op de ring). Uiteraard komen op deze ringen ook uw kweeknummer, volgnummer, jaartal en de NBvV-code voor. Deze gekleurde aluminium ringen zijn voorzien van de wettelijk voorgeschreven breukzone. Deze breukzone wordt niet toegepast bij de roestvrijstalen ringen.

Betaling van de bestelling. Bij het inleveren van uw bestelformulier bij uw ringencommissaris dient contant te worden betaald. Bestelformulier voor ringen voor beschermde vogels. Dit formulier kan alleen in behandeling worden genomen als het formulier volledig is ingevuld door de aanvrager (sofinummer – wetenschappelijke namen vogels enz).

Tenslotte U wordt in uw eigen belang en in het belang van andere leden verzocht zich strikt aan deze regels te houden. Als hoofdregels gelden:

• Houd u aan de besteldata. • Bestel al uw ringen in één keer. • Voorkom spoedbestellingen. • Voor vragen, wensen of klachten wendt u zich altijd tot uw ringencommissaris. Rechtstreekse bestelling van afdelingsleden zullen niet uitgevoerd worden. • Controleer uw ringen, direct, zodra u ze ontvangt en niet pas wanneer u uw vogels gaat ringen! • Fouten kunnen dan zo spoedig mogelijk, maar in elk geval nog tijdig hersteld worden!

 

Met vriendelijke groet,

Jacq Timmer – Ringencommissaris HVL

 

 

Reacties zijn gesloten.